Центр иностранной литературы
 (056) 377-77-02
(063) 026-21-72
(096) 573-83-07

Контакты

Центр иностранной литературы

г. Днепр, ул. Троицкая 14

 (056) 377-77-02
(056) 785-07-19
(063) 026-21-72
(096) 573-83-07

e-mailcfl.book@gmail.com

Каталог
Поиск по каталогу
Укажите слова из названия книги, либо код ISBN:

Центр зі складання кембриджських іспитів

Cambridge Assessment English Level-Up

A2 Key

Екзамени Cambridge Assessment English — це провідні міжнародні іспити, що підтверджують рівень володіння англійською мовою, відповідають сучасним вимогам та визнані університетами, роботодавцями і державними установами у всьому світі.

Ключові особливості екзаменів:
 • завдання базуються на реалістичних ситуаціях таким чином, щоб підготовка до екзамену давала учням мовні навички для реального життя
 • точно і послідовно перевіряють усі чотири мовні навички (читання, письмо, аудіювання, мовлення) разом із знанням структури мови та особливостей її вживання (Use of English)
 • заохочують до отримання позитивного навчального досвіду, а також сприятливо впливають на підвищення рівня викладання
 • справедливі до всіх кандидатів, не дивлячись на їх національність, етнічне та лінгвістичне походження, стать або фізичні вади.

A2 Key (KET) — це екзамен рівня pre-intermediate або рівня A2, згідно зі шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR). Остання зміна формату екзамену відбулася в 2008 році.

Сертифікат А2 Key дає можливість:
 • розуміти і використовувати основні фрази та вирази
 • представлятися, розповідати про себе та відповідати на прості запитання про особисті подробиці
 • розмовляти з англомовними співрозмовцями, що говорять повільно і ясно
 • робити короткі прості нотатки

A2 Key for Schools — різновид цього екзамену, спеціально розроблений для школярів.

Ключові особливості:
 • відповідає тому ж самому формату і тому ж самому рівню, що і A2 Key, тобто pre-intermediate
 • надає так само міжнародно визнаний сертифікат, за умови успішного складання
 • відповідає досвіду та інтересам школяра, що і є відмінністю від звичайного іспиту
 • є підґрунтям для складання іспитів наступних рівнів B1 Preliminary for Schools та B2 First for Schools
 • спонукає школярів до складання міжнародних іспитів та формує позитивний досвід
 • сертифікат можна використовувати для навчання в англомовних школах або з метою отримання візи
Зміст екзамену
Компонент
Тривалість
Зміст завдання Вміння, що перевіряються
 1. Reading & Writing
  1 год. 10 хв.
  9 частин
  56 питань
Частина 1 (5 питань, кожне 1 бал). Подано п'ять речень та вісім повідомлень. Треба підібрати до кожного речення повідомлення, що відповідає його змісту.
Частина 2 (5 питань, кожне 1 бал). Подано п'ять речень, в кожному одне пропущене слово. До кожного пропуску три варіанти відповіді, треба заповнити пропуски.
Частина 3 (10 питань, кожне 1 бал). Подано п'ять реплік, на кожну є три варіанти відповіді, треба підібрати адекватну відповідь на кожну репліку. Крім того, подано діалог із п'ятьма пропусками та вісім варіантів відповіді, треба заповнити пропуски.
Частина 4 (7 питань, кожне 1 бал). Подано текст та сім тез до нього. Треба прочитати текст та вирішити для кожної тези правда, неправда, або не було зазначено.
Частина 5 (8 питань, кожне 1 бал). Подано текст із вісьмома пропущеними словами. До кожного пропуску є три варіанти відповіді, треба заповнити пропуски.
Частина 6 (5 питань, кожне 1 бал). Подано п'ять визначень різних слів однієї тематики. До кожного слова є перша буква і рисочки, що позначають кількість букв, треба написати всі ці слова.
Частина 7 (10 питань, кожне 1 бал). Подано лист (електронний) з десятьма пропущеними словами. Треба самостійно заповнити кожен пропуск.
Частина 8 (5 питань, кожне 1 бал). Подано один чи два коротких аутентичних тексти (наприклад, реклама, електронний лист) та бланк, що треба заповнити згідно із поданими текстами.
Частина 9 (1 питання). Подано ситуацію, ввідний текст та три нотатки. Треба написати коротке повідомлення (від 25 до 35 слів), керуючись поданими нотатками.
 • розуміння суті автентичних повідомлень
 • вміння виділити потрібну лексику
 • вміння визначити відповідь за допомогою функціональної лексики
 • вміння визначити деталі та головну думку
 • вміння визначити відповідне структурне слово (службове дієслово, модальне дієслово, детермінанту, займенник, прийменник, сполучник и т. д.)
 • вміння писати слова або числа відповідно до змісту та деталей
 • вміння писати коротке повідомлення, електронного листа або листівку
 1. Listening
  приблизно 30 хв.
  5 частин
  25 питань
Частина 1 (5 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати п'ять різних коротких діалогів. До кожного запису є одне питання і три варіанти відповіді у вигляді малюнків, треба відповісти на питання.
Частина 2 (5 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати більш тривалий діалог. До запису подано п'ять питань і вісім варіантів відповідей (три зайві). Треба відповісти на питання, згідно з почутим.
Частина 3 (5 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати діалог. До запису подано п'ять питань і три варіанти відповіді на кожне. Треба відповісти на питання, згідно з почутим.
Частина 4 (5 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати діалог. До нього подано бланк із п'ятьма пропусками, треба самостійно заповнити пропуски, згідно з почутим.
Частина 5 (5 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати монолог. До нього подано бланк із п'ятьма пропусками, треба самостійно заповнити пропуски, згідно з почутим.
 • розуміння діалогів та монологів на повсякденні теми
 • вміння виділити ключову інформацію
 • вміння робити нотатки згідно із почутим
 1. Speaking
  8-10 хв.
  2 частини
  (кандидати здають розмовний компонент в парі з іншим кандидатом, або утрьох)
Частина 1 (Інтерв'ю, 5-6 хвилин). Екзаменатор ставить кожному кандидату питання про особисту інформацію.
Частина 2 (Діалог, 3-4 хвилини). Екзаменатор дає завдання та опорний матеріал. Кандидати мають побудувати діалог ставлячи один одному питання і відповідаючи на них.
 • здатність відповідати на особисті питання, відрекомендувати себе
 • здатність підтримувати діалог на загальні теми

Частина 9 із компоненту Reading & Writing оцінюється згідно наступної шкали:

5 балів
 • написане повністю відповідає завданню
 • читачу не треба докладати зусилля, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення повністю відповідають комунікативній меті
4 бали
 • написане відповідає завданню
 • читачу треба докласти мінімальних зусиль, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення відповідають комунікативній меті
3 бали
 • задовільна відповідність завданню
 • читачу треба докласти певних зусиль, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення відповідають комунікативній меті
або
 • один елемент повідомлення пропущений, але всі інші відповідають комунікативній меті
2 бали
 • написане недостатньо відповідає завданню
 • читачу треба докласти помітних зусиль, щоб прочитати написане
 • деякі елементи повідомлення пропущені або недоцільно використані, таким чином повідомлення тільки частково відповідає комунікативній меті
1 бал
 • написане ледь відповідає завданню
 • читачу треба докласти значних зусиль, щоб прочитати написане
 • дуже мала частина повідомлення відповідає комунікативній меті
0 балів
 • зміст повністю невідповідний або незрозумілий
або
 • замало слів для оцінювання

Приймаються різні варіанти правопису, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу правопису.

Компонент Speaking оцінюється обома екзаменаторами. Один з них, що грає роль оцінювача (Assessor), ставить бали згідно трьох критеріїв:
 • граматика та лексика (правильність використання та відповідність очікуваному рівню граматики і лексики)
 • вимова (правильна вимова та інтонація; приймаються різні варіанти вимови, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу вимови)
 • інтерактивна комунікація (здатність взаємодіяти із співрозмовцями, реагувати, підтримувати розмову)

Другий екзаменатор, що грає роль співрозмовника (Interlocutor), ставить бали згідно одного критерія – загальне досягнення (загальне враження від бесіди, здатність розуміти співбесідника і зрозуміло відповідати).

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.

Оцінки та результати

Екзамен A2 Key / Key for Schools надає детальні, розгорнуті результати. Усі кандидати отримують електронного листа Statement of Results. Лише кандидати, що продемонстрували на іспиті рівень знань згідно зі шкалою Ради Європи (CEFR) між A1 та B1, отримують сертифікати.

Градація результатів:
Pass with Distinction (90-100 балів)
Якщо кандидат на іспиті час від часу демонструє знання вищі за рівень A2 – він/вона отримує оцінку Pass with Distinction та сертифікат із зазначенням рівня B1.
Pass with Merit (85-89 балів) або Pass (70-84 балів)
Якщо кандидат на іспиті демонструє знання на рівень A2 – він/вона отримує оцінку Pass with Merit або Pass та сертифікат із зазначенням рівня A2.
CEFR Level A1 (45-69 балів)
Якщо кандидат демонструє знання та вміння нижчі, ніж рівень A2, але в межах рівня A1 – він/вона отримує сертифікат із зазначенням рівня A1.

Щоб зареєструватися на екзамен, звертайтеся в центр зі складання кембриджських іспитів Cambridge Assessment English Authorised Exam Centre "Level-Up" за адресою:

м. Дніпро, вул. Троїцька (Красна), 14
«Центр іноземної літератури»

 (056) 377-77-02, (056) 785-07-19, (063) 026-21-72, (096) 573-83-07

e-mailcfl.book@gmail.com
(096) 573-83-07
(063) 026-21-72
®  Центр иностранной литературы