Центр зі складання кембриджських іспитів

Cambridge Assessment EnglishLevel-Up

A2 Key for Schools (KET)

Екзамени Cambridge Assessment English — це провідні міжнародні іспити, що підтверджують рівень володіння англійською мовою, відповідають сучасним вимогам та визнані університетами, роботодавцями і державними установами у всьому світі.

Ключові особливості екзаменів:

 • завдання базуються на реалістичних ситуаціях таким чином, щоб підготовка до екзамену давала учням мовні навички для реального життя
 • точно і послідовно перевіряють усі чотири мовні навички (читання, письмо, аудіювання, мовлення) разом із знанням структури мови та особливостей її вживання (Use of English)
 • заохочують до отримання позитивного навчального досвіду, а також сприятливо впливають на підвищення рівня викладання
 • справедливі до всіх кандидатів, не дивлячись на їх національність, етнічне та лінгвістичне походження, стать або фізичні вади.

A2 Key (KET) — це екзамен рівня pre-intermediate або рівня A2, згідно зі шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR). Остання зміна формату екзамену відбулася в 2020 році.

Сертифікат А2 Key дає можливість:

 • розуміти і використовувати основні фрази та вирази
 • представлятися, розповідати про себе та відповідати на прості запитання про особисті подробиці
 • розмовляти з англомовними співрозмовцями, що говорять повільно і ясно
 • робити короткі прості нотатки

A2 Key for Schools — різновид цього екзамену, спеціально розроблений для школярів.

Ключові особливості:

 • відповідає тому ж самому формату і тому ж самому рівню, що і A2 Key, тобто pre-intermediate
 • надає так само міжнародно визнаний сертифікат, за умови успішного складання
 • відповідає досвіду та інтересам школяра, що і є відмінністю від звичайного іспиту
 • є підґрунтям для складання іспитів наступних рівнів B1 Preliminary for Schools та B2 First for Schools
 • спонукає школярів до складання міжнародних іспитів та формує позитивний досвід
 • сертифікат можна використовувати для навчання в англомовних школах або з метою отримання візи

Згідно із наказом міністерства освіти і науки України, учні одинадцятих класів, що у поточному навчальному році отримали сертифікат Cambridge Assessment English із рівнем не нижче В1 для загальноосвітніх шкіл, та рівнем не нижче В2 для спеціалізованих шкіл, отримають на ДПА з англійської мови автоматично 12 балів.

Зміст екзамену (оновлення з 2020 року)
Компонент
Тривалість
Зміст завданняВміння, що перевіряються
 1. Reading & Writing
  60 хв.
  7 частин
  32 питаня
Частина 1 (6 питань, кожне 1 бал). Подано шість коротких текстів (повідомлення, записки, знаки, листівки, e-mail) та три речення поряд з кожним текстом. Треба підібрати до кожного тексту речення, що відповідає його змісту.
Частина 2 (7 питань, кожне 1 бал). Подано сім запитань та три коротких тексти. Треба визначити, до якого тексту відноситься питання.
Частина 3 (5 питань, кожне 1 бал). Подано текст (адаптована стаття з газети або журналу) та п'ять запитань до нього. До кожного питання є три варіанти відповіді.
Частина 4 (6 питань, кожне 1 бал). Подано короткий текст з шістьма пронумерованими пропусками. До кожного пропуску три варіанти відповіді, треба заповнити пропуски.
Частина 5 (6 питань, кожне 1 бал). Подано лист (електронний) з шістьма пропущеними словами. Треба самостійно заповнити кожен пропуск (вставити одне слово).
Частина 6 (1 питання, 15 балів). Подано ситуацію, ввідний текст та три нотатки. Треба написати коротке повідомлення (від 25 до 35 слів), керуючись поданими нотатками, наприклад, записку або e-mail.
Частина 7 (1 питання, 15 балів). Подано три картинки. Треба написати коротку історію-розповідь (від 35 до 45 слів), спираючись на картинки.
 • розуміння суті автентичних повідомлень
 • вміння виділити потрібну лексику
 • вміння визначити відповідь за допомогою функціональної лексики
 • вміння визначити деталі та головну думку
 • розуміння слів у контексті з фокусом на лексичні та граматичні одиниці
 • вміння визначити відповідне структурне слово (службове дієслово, модальне дієслово, детермінанту, займенник, прийменник, сполучник тощо)
 • вміння писати слова або числа відповідно до змісту та деталей
 • вміння писати коротке повідомлення, електронного листа або листівку
 • в частинах 6 та 7 оцінюються зміст, комунікативне досягнення, організація та мова
 1. Listening
  приблизно 30 хв.
  5 частин
  25 питань
Частина 1 (5 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати п'ять різних коротких діалогів. До кожного запису є одне питання і три варіанти відповіді у вигляді малюнків, треба відповісти на питання.
Частина 2 (5 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати монолог, щоб дізнатися конкретну інформацію (ціну, час, телефонний номер і т.ін.). Кандидати мають вписати слово, цифру, дату тощо, згідно з почутим.
Частина 3 (5 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати неформальний діалог. До запису подано п'ять речень і три варіанти закінчення. Треба закінчити речення, згідно з почутим.
Частина 4 (5 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати п'ять коротких монологів або діалогів. До кожного подано ситуацію, питання та три варіанти відповіді. Треба відповісти на питання, згідно з почутим.
Частина 5 (5 питань, кожне 1 бал). Треба прослухати більш тривалий діалог між знайомими людьми. Подано два стовпчики простої інформації, яку треба співставити між собою.
 • розуміння діалогів та монологів на повсякденні теми
 • вміння виділити ключову інформацію
 • вміння робити нотатки згідно із почутим
 • вміння визначити деталі
 • розуміння теми, загального змісту монологу або діалогу та ставлення, згоду/незгоду співрозмовників
 1. Speaking
  8-10 хв.
  2 частини
  (кандидати здають розмовний компонент в парі з іншим кандидатом, або утрьох)
Частина 1 (Інтерв'ю, 3-4 хвилини). Екзаменатор ставить кожному кандидату питання про особисту інформацію.
Частина 2 (Діалог, 5-6 хвилин). Екзаменатор дає завдання та опорний матеріал. Кандидати мають побудувати діалог ставлячи один одному питання і відповідаючи на них.
 • здатність відповідати на особисті питання, відрекомендувати себе
 • здатність підтримувати діалог на загальні теми

Частини 6 та 7 компоненту Reading & Writing оцінюється згідно наступної шкали:

5 балів
 • написане повністю відповідає завданню
 • читачу не треба докладати зусилля, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення повністю відповідають комунікативній меті
4 бали
 • написане відповідає завданню
 • читачу треба докласти мінімальних зусиль, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення відповідають комунікативній меті
3 бали
 • задовільна відповідність завданню
 • читачу треба докласти певних зусиль, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення відповідають комунікативній меті
або
 • один елемент повідомлення пропущений, але всі інші відповідають комунікативній меті
2 бали
 • написане недостатньо відповідає завданню
 • читачу треба докласти помітних зусиль, щоб прочитати написане
 • деякі елементи повідомлення пропущені або недоцільно використані, таким чином повідомлення тільки частково відповідає комунікативній меті
1 бал
 • написане ледь відповідає завданню
 • читачу треба докласти значних зусиль, щоб прочитати написане
 • дуже мала частина повідомлення відповідає комунікативній меті
0 балів
 • зміст повністю невідповідний або незрозумілий
або
 • замало слів для оцінювання

Приймаються різні варіанти правопису, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу правопису.

Компонент Speaking оцінюється обома екзаменаторами. Один з них, що грає роль оцінювача (Assessor), ставить бали згідно трьох критеріїв:

 • граматика та лексика (правильність використання та відповідність очікуваному рівню граматики і лексики)
 • вимова (правильна вимова та інтонація; приймаються різні варіанти вимови, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу вимови)
 • інтерактивна комунікація (здатність взаємодіяти із співрозмовцями, реагувати, підтримувати розмову)

Другий екзаменатор, що грає роль співрозмовника (Interlocutor), ставить бали згідно одного критерія – загальне досягнення (загальне враження від бесіди, здатність розуміти співбесідника і зрозуміло відповідати).

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.

Оцінки та результати

Екзамен A2 Key / Key for Schools надає детальні, розгорнуті результати. Усі кандидати отримують електронного листа Statement of Results. Лише кандидати, що продемонстрували на іспиті рівень знань згідно зі шкалою Ради Європи (CEFR) між A1 та B1, отримують сертифікати.

Градація результатів:

Grade A (140-150 балів)
Якщо кандидат на іспиті час від часу демонструє знання вищі за рівень A2 – він/вона отримує оцінку A та сертифікат із зазначенням рівня B1.
Grade B (133-139 балів) або Grade C (120-133 балів)
Якщо кандидат на іспиті демонструє знання на рівень A2 – він/вона отримує оцінку B або C та сертифікат із зазначенням рівня A2.
CEFR Level A1 (100-119 балів)
Якщо кандидат демонструє знання та вміння нижчі, ніж рівень A2, але в межах рівня A1 – він/вона отримує сертифікат із зазначенням рівня A1.

Щоб зареєструватися на екзамен, звертайтеся в центр зі складання кембриджських іспитів Cambridge Assessment English Authorised Exam Centre "Level-Up" за адресою:

м. Дніпро, вул. Троїцька (Красна), 14
«Центр іноземної літератури»

 (056) 377-77-02

 (063) 026-21-72,(096) 573-83-07

e-maillevelup.027@gmail.com